บล็อกเกอร์

Blogger เป็นบริการโฮสต์บล็อกฟรีที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและแบ่งปันบล็อก นักเขียนบล็อกสามารถใช้ไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ความคิด ความเห็น หรืออะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการ Blogger เป็นบริการบล็อกที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างและแบ่งปันบล็อกได้ นักเขียนบล็อกสามารถใช้ไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ความคิด ความเห็น หรืออะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการ Blogger เป็นบริการโฮสต์บล็อกฟรีที่มีมาตั้งแต่ปี 2542 สร้างขึ้นโดย Pyra Labs และ Google เข้าซื้อกิจการในปี 2546…