SEO

ผู้เชี่ยวชาญ SEO คือบุคคลที่รับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา พวกเขาทำเช่นนี้โดยการสร้างและรักษาอำนาจของไซต์ จัดการการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคในหน้าและนอกหน้าของไซต์ ตลอดจนการให้บริการการตลาดเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ที่ดีต้องมีความเข้าใจในการทำงานของเสิร์ชเอ็นจิ้น ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดใน SEO ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแปลง และความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เว็บไซต์ — ผู้เชี่ยวชาญ SEO คือคนที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับเครื่องมือค้นหา ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง onpage และ…