ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือกิจกรรมการค้าใด ๆ ก็ตามที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกำหมายแล้วจะต้องจ่ายภาษีชนิดนี้ให้รัฐ ภาษีชนิดนี้มีข้อคืออัตราภาษีต่ำกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นขั้นบันได ในกรณีที่มีรายได้สูงกว่า 3 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะจ่ายเพียง 20% เท่านั้น แต่สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอัตราการจ่ายแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 35% และในกรณีที่มีกำไรไม่เกิน 3 แสนบาท ยังได้รับการยอกเว้นภาษีอีกด้วย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีข้อบังคับกฎหมายยิบย่อยมาก ทุกอย่าง รายจ่าย รายรับจะต้องมีหลักฐานชัดเจนเชื่อถือได้ และในช่วงปิดงบหรือคำนวณภาษี การคำนวณยอดเงินหมุนเวียนในระบบนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากนักบัญชีที่มีใบอนุญาตจากรัฐอีกด้วย การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถเลือกได้จะจ่ายเป็นรอบเดือน ครึ่งปี หรือ12เดือน ทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้น้อยลง ถ้ารวมการคำนวณภาษีเป็นก้อนเดียวถือว่ามีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในกรณีที่มีค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตอนสิ้นปีภาษีนำมาคำนวณภาษีใหม่แล้วพบว่าจ่ายภาษีเกินก็ยังทำเรื่องขอคืนภาษีได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เหมาะสำหรับกิจจการ การค้าที่มีรายได้สูง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภาษีไปได้มาก แต่มีความยุ่งยากพอสมควร ซึ่งบริษัทใหญ่ ๆ มักจะมีแผนกที่ทำงานด้านบัญชีอยู่แล้ว ปัญหานี้จึงหมดไป และตามบริษัทต่าง ๆ ยังสามารถผลักภาระภาษีส่วนนี้ให้ผู้บริโภคได้อีกด้วยหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อภาษีมูลค่าเพิ่มมนั่นเอง

Leave a Reply